Հայլանտ 2

Հայլանտ 2 նախագիծը Հայլանտ ՍՊ ընկերության երկրորդ խոշոր պրոյեկտն է Սիրիայում:

ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ