HYELAND 1

ՀԱՅԼԱՆՏ 1

Հայլանտ 1 նախագիծը Հայլանտ ՍՊ ընկերության առաջին խոշոր պրոյեկտն է Սիրիայում: Բնակելի համալիրը իր մեջ ներառում է 4 բնակելի շենքեր:

ՀԱՄԱԼԻՐԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է.

Անվտանգության կենտրոն

Ավտոկայանատեղի

Խաղադաշտ

Զբոսայգի

ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Մասնաշենք A

Մասնաշենք C

Մասնաշենք B

Մասնաշենք D

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ